Lifestyle | አኗኗር

በ20ዎቹ የእድሜ ክልል ላይ ማድረግ የሚገባዎት አምስት ነገሮች

                                                     በወጣትነት ዘመን የሚደረግ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ለወደፊቱ የህይዎት ምዕራፍ ማማርም […]

Lifestyle | አኗኗር

በየእለቱ በምንጠቀማቸው ቁሶች ውስጥ የሚገኝ ኬሚካል የከፋ የጤና ጉዳት ያስከትላል

                                                        በየእለቱ በምንጠቀማቸው ቁሶች ውስጥ የሚገኝ ኬሚካል የከፋ የጤና […]

Lifestyle | አኗኗር

በሴኮንዶች ውስጥ ሀይል የሚሞላና ለሳምንት የሚያገለግል ባትሪ እየተሰራ ነው

                                        ባለፉት አስርት ዓመታት ስማርት ስልኮች አሳማኝ በሆነ መልኩ ለውጥ እየታየባቸው እና ምቹ እየሆኑ መጥተዋል። የስማርት […]