Advertisment

ጤና | Health

Health | ጤና

ነስርን እንዴት መከላከል ይቻላል?

በአፍንጫ ላይ በርከት ያሉ የደም ስሮች የሚገኙ በመሆኑና በተፈጥሯዊ አቀማመጣቸው ምክንያት በቀላሉ ለጉዳት ስለሚጋለጡ የአፍንጫ መድማት (ነስር) በቀላሉ ሊከሰት እንደሚችል ጥናቶች ያመላክታሉ፡፡ የአፍንጫ መድማት በአየር ድርቀት፣ በአፍንጫ መቁሰል፣ በቅዝቃዜ፣ በጉዳት እና በሌሎች ምክንያት ሊከሰት ይችላል። […]

Health | ጤና

የአእምሮን አቅም ለማሳደግ የሚረዱ ምግቦችና መጠጦች

የምናዘወትራቸው የምግብ አይነቶች ረሃብን ከማስታገስ በዘለለ ለአእምሯችን ጠቀሜታ እንዳላቸው ባለሙያዎች ይጠቁማሉ። በተለይም አንዳንድ ምግቦች እና መጠጦች ደግሞ የአእምሮን የመስራት አቅም በማሳገዱ ረገድ ያላቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተነግሯል። ከእነዚህ ምግቦች እና መጠጦች ውስጥም ቀጥሎ የተዘረዘሩት ተጠቃሽ […]

Advertisment

የፍቅር ግንኙነት | Love and Relationship

Technology | ቴክኖሎጂ

Follow us on Facebook

Advertisment