Advertisment

ጤና | Health

Health | ጤና

እግር ሽታ ለማጥፋት የሚረዱ 6 የቤት ውስጥ መፍትሄዎች

በእግር ሽታ ምክንያት ሰው በተሰበሰበበት ጫማዎን ወይም ካልሲዎን ማውለቅ ይፈራሉ? የእግርዎ ጠረን ለራስዎ ጭምር ይረብሽዎታል? በተለምዶ የእግር ሽታ በሚባለው በሽታ ተጠቂ ይሆናሉ። በሽታው በሰው ፊት ለሃፍረት ያሚያጋልጠን በሽታ ነው። ይህ በሽታ ብዙ ግዜ የሚፈጠረው እግርዎን […]

Health | ጤና

በቂ እንቅልፍ አለማግኘት የሚያስከትላቸው 6 የጤና እክሎች

                                           በዶክተር ሆነሊያት ኤፍሬም ቱፈር እንደሚታወቀው በቂ እንቅልፍ ያላገኘን ከሆነ የመነጫነጭ፣ ለስራ ተነሳሽነት ማጣት እና […]

Health | ጤና

የአእምሮ ስራን ለማሻሻል የሚረዱ ተግባራት – Increasing Your Memory Power

                                        አእምሯችን በርካታ ተግባራትን ከሚያከናውኑ ሰውነታችን ክፍሎች ውስጥ አንዱ እና ወሳኙ ነው። ታዲያ ይህ የሰውነታችን ክፍል በምንከተለው […]

Advertisment

የፍቅር ግንኙነት | Love and Relationship

Technology | ቴክኖሎጂ

Follow us on Facebook

Advertisment