Health | ጤና

በእርግዝና ወቅት ከምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች Prenatal care

በእርግዝና ወቅት ከምናደርጋቸው በርካታ ጥንቃቄዎች መካከል የአመጋገብ ባህላችንን መቀየር አንዱ እና ዋንኛው ነው ሊባል ይችላል። በመሆኑም የማርገዝ ዕቅድ ሲኖር አስቀድሞ የአመጋገባችንን ሁኔታ ምን መምሰል ይኖርበታል? የትኞቹን ምግቦች ማዘውተር ይኖርብን ይሆን? የትኞቹንስ ማስቀረት ይጠበቅብናል? ለሚሉት ጥያቄዎች […]