Lifestyle | አኗኗር

የዓይን አኳኳል

                      ብዙ ሴቶች አይናቸውን ሳይኳኳሉ እንኳን ዓይናቸው ያምራል፡፡ ቢሆንም የበለጠ ለማስዋብ ባለመቻላቸው የዓይናቸው ቁንጅና ሳይጎላ ይቀርና በሌላኛው የፊታቸው ክፍል ይዋጣል፡፡ ለዚህ መፍትሄው በመጀመሪያ የዓይንን ቅርፅ […]

Lifestyle | አኗኗር

ጫጫታ በበዛበት ስፍራ የፈለግነውን ድምፅ ብቻ መርጠን እንድሰማ የሚያስችል “ሂርፎንስ” የጆሮ ማዳመጫ

                                                              በተለምዶ ሰዎች የጆሮ ማዳመጫ ወይም […]

ትዝብት

ኩሬአውያን

                                                     ከዳንኤል ክብረት ትውፊታውያን የሀገራችን ሰዓሊዎች የማያመዛዝንን ሰው ሲስሉ አንድ […]