Lifestyle | አኗኗር

በየቦታው በቅሎ የምናየውን አጠ ፋሪስ ወይም አስተናግሮ ምን ያህል ያውቁታል?

                                       በአማርኛ አጠ ፋሬስ፣ በኦሮምኛ ማንጂ፣ በሳይናሳዊ ስሙ ደግሞ ዳቱራ ስትራሞኒየም( Datura stramonium) ይባላል:: በእሾኽ የታቀፉ ፍሬዎች […]

Love & Relationship | ፍቅርና ግንኙነት

ለጤናማ ትዳር 14 ጠቃሚ ምክሮች

                                       ትዳር ከተባረከ በአለም ካሉ የከበሩ ስጦታዎች ሁሉ ትልቁ ስጦታ ነው፡፡ ጥንዶች አስበውትም ሆነ ሳያስቡት የሚያደርጓቸው ጥቃቅን […]