Health | ጤና

የጤና ችግሮቻችን ለህክምና ባለሙያዎች ለመናገር ማፈርና መሸማቀቅ የለብንም

  ወደ ጤና ባለሙያ ከምንሔድባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ ስለ ግል የጤና ችግሮቻችን ለመናገር ነው፡፡ ይሁን እንጅ አንዳንድ የጤና ችግሮች ከሌሎቹ የበለጠ ሌሎች ሰዎች ሊያውቋቸው አይገባም የምንላቸው አይነት ናቸው፡፡ ለማውራት ያሳፈርዎት በሙሉ የህክምና ባለሙያዎች ከዚህ በፊት […]