Health | ጤና

በዓለም አቀፍ ደረጃ ህፃናት በቂ የአካል አንቅስቀቃሴ አያደርጉም

በዓለም አቀፍ ደረጃ ህፃናት በቂ የአካል አንቅስቀቃሴ እንደማያደርጉ አንድ ጥናት አመለከተ። ንቁ የህጻናት ጤና አሊያንስ የተባለ ድርጅት በአደረገው ጥናት እንዳረጋገጠው ከዓለም 75 በመቶ ያህሉ ሀገራት ህፃናት በቂ የአካል አንቅስቃሴ እያደረጉ አይደለም። 517 የዘርፉ ተመራመሪዎች የተሳተፉበት […]