NEWS: ቻይና የወንጀል ጉዳዮችን የሚመለከት የኢንተርኔት ፍርድ ቤት ይፋ አደረገች

                                      

ምስጋና ለቴክኖሎጂ ይሁንና በስብሰባዎችና ክብረ በዓላት ላይ በቀጥታ ኢንተኔት አማካይነት በቪዲዮ ኮንፍረንስ መታደም እየተለመደ መጥቷል፡፡

በወሳኝ ጉዳይ ምክንያት በአካል መገኘት ያልቻሉ ሰዎች ሀሳባቸውን፣ ስሜታቸውን እና ውሳኔያቸውን በቀጥታ ኢንተርኔት የቪዲዮ መልዕክት ለታዳሚያን ሲያደርሱ ይታያል።

የሩቅ ምስራቋ ቻይናም የቀጥታ ኢንተርኔት ፍርድ ቤት አገልግሎት መጀመሯን ይፋ አድርጋለች፡፡

አገልግሎቱ ፍርድ ቤቱ ከሳሽና ተከሳሽ ባሉበት ቦታ ሆነው በኢንተርኔት የቪዲዮ መልዕክት ክሳቸውን ለዳኛ ማሰማትም ሆነ መከላከያቸውን ማቅረብ የሚችሉበት ነው።

በእርግጥ ቻይና በህግ ስርዓቷ ላይ ግልፅነትን ለማሳደግ በሚል ካለፈው ዓመት ጀምሮ ችሎቶችን በኢንተርኔት ለመመልከት ጥረት እያረገች እንደነበር የቢቢሲ ዘገባ ያስረዳል፡፡

አሁን ይፋ የሆነውና የኢንተርኔት ፍርድ ቤት ታላላቅ ወንጀሎችን ሳይሆን ቀላል ጉዳዮችን ነው የሚመለከተው፡፡

በተለይም የኢንተርኔት ውንጀሎችና ሌሎች ማህበራዊ የደንብ ጥሰቶች በዚህ ፍርድ ቤት ይታያሉ፡፡

በችሎቱ የመጀመሪያ ውሎም በድረ ገፅ ፀሐፊዎችና በድረ ገፅ ኩባንያ የተፈጠረ የቅጅ መብት ውዝግብ ቀርቧል፡፡

ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ለማስተናገድ 20 ደቂቃዎችን ቢጠብቅም በከሳሽና ተከሳሽ በኩል የቀረበ ወገን ባለመኖሩ ችሎቱ ወደ ሌላ ቀን ተዛውሯል፡፡

ምንጭ:- ኤፍ ቢ ሲ(FBC)

Advertisement