NEWS: የአሜሪካ እና ብሪታንያ ኢኮኖሚያዊ እድገት በሚያዚያ ከተተነበየው በታች ይሆናል – አይ ኤም ኤፍ

                                                 

በ2017 የአሜሪካ እና ብሪታንያ ኢኮኖሚያዊ እድገት ከዚህ ቀደም ከተገመተው በታች እንደሚሆን የአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም (አይ ኤም ኤፍ) ትንበያ አመላከተ።

በ2017 የመጀመሪያ ሶስት ወራት ብሪታንያ የ1 ነጥብ 7 በመቶ እድገት ያስመዘገበች ሲሆን፥ ይህም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የ0 ነጥብ 3 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል።

ተቋሙ አሜሪካ በዚህ አመት የ2 ነጥብ 3 በመቶ እድገት ታስመዘግባለች የሚል ትንበያውንም ወደ 2 ነጥብ 1 በመቶ ዝቅ አድርጎታል።

ይሁን እንጂ በሚያዚያ ወር ይፋ እንደሆነው ሁሉ አጠቃላይ አለም አቀፋዊ የኢኮኖሚ እድገቱ በ2017 የ3 ነጥብ 5 በመቶ፣ በ2018 ደግሞ የ3 ነጥብ 6 በመቶ እንደሚሆን ተንብዩዋል።

አይ ኤም ኤፍ ቀደም ሲል እንደተነበየው ብሪታንያ በ2018 የ1 ነጥብ 5 በመቶ እድገት ታስመዘግባለች ተብሎ ይጠበቃል።

የአሜሪካ ግን ተቋሙ ቀደም ሲል ካስቀመጠው የ2 ነጥብ 5 በመቶ እድገት ዝቅ ያለ የ2 ነጥብ 1 በመቶ እድገት እንደምታስመዘግብ ነው አይ ኤም ኤፍ ያስታወቀው።

ብሪታንያ በ2018 የ1 ነጥብ 5 በመቶ እድገት እንደምታስመዘግብው የተተነበየው አሁንም ፀንቷል።

ነገር ግን አሜሪካ በ2018 ታስመዘግባለች ተብሎ ቀደም ሲል በአይ ኤም ኤፍ ከተተነበየው የ2 ነጥብ 5 በመቶ እድገት ዝቅ ያለ የ2 ነጥብ 1 በመቶ እድገት ታስመዘግባለች ነው የተባለው።

አዲሱ የአይ ኤም ኤፍ የኢኮኖሚ እድገት ትንበያ አለም አቀፍ እድገቱ በሚያዚያ ወር ይፋ በተደረገው ትንበያ መሰረት እንደሚቀጥል ጠቁሟል።

ምንጭ:- ኤፍ ቢ ሲ(FBC)

 

Advertisement