Health | ጤና

የትርፍ አንጀት በሽታ ምልክቶች

• የማያቋርጥና እየጨመረ የሚሄድ የሆድ ሕመም • ሕመሙ በመጀመሪያ እምብርት አካባቢ ይጀምርና ወዲያውኑ ወደ ታችኛው ቀኝ የሆድ ክፍል ይዞራል፡፡ • መጠነኛ ትኩሳት፣ የሆድ ድርቀት፣ ተውከት ይኖራል፤ የምግብ ፍላጎትም ይቀንሳል፡፡ • የትርፍ አንጀት በሽታን ለማወቅ የሚደረግ […]

Technology | ቴክኖሎጂ

የበራችንን እጀታ ስነካ ለምን ይነዝረኛል?

አብዛኛውን የምንጫማቸው ጫማዎች ኤሌክትሪክን የማያስተላልፉ የፕላስቲክ ሶል አላቸው፤ በቤትም ሆነ በሌላ አካባቢዎች ስንራመድ የሚኖረው ሰበቃ በጫማችን ሶል ላይ የእስታቲካ ኤሌትሪክ ሙሌት እንዲከማች ያደርጋል፤ በጫማችን ሶል ላይ የሚፈጠረው የእስታቲካ ኤሌትሪክ ሙሌት ወደ ሰውነታችን ስርፀት እንዲኖር ያደርጋል፤በመሆኑም […]

Lifestyle | አኗኗር

በቴክኖሎጂ ኢ-ፍትሐዊነትን የምትዋጋው ኢትዮጵያዊት

የተወለደችው እንደ አውሮፓውያኑ በ1983 ነው። ትምኒት ገብሩ ትባላለች። በ ‘አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ’ ዘርፍ ተጽእኖ ፈጣሪ ከሆኑ ባለሙያዎች አንዷ ነች። አሁን ካሊፎርንያ ውስጥ የምትኖረው ትምኒት ጉግል ውስጥ ሪሰርች ሳይንቲስት ናት። በ ‘አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ’ የጥቁር ሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ […]